Välkommen till Vägtrafikflödeskartan
Version:1.4.0.2
Hjälp

Hjälp

Visa på karta

= Grupperar flera närliggande punkter av samma typ

TF-punkt VS-punkt Specialpunkt

Bra kvalité

Sämre kvalité

Osäker kvalité

Visa avsnitt

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921